Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                  

iiii iiii
i::::i i::::i
iiii iiii

wwwwwww wwwww wwwwwww ggggggggg ggggg iiiiiii uuuuuu uuuuuu iiiiiii
w:::::w w:::::w w:::::w g:::::::::ggg::::g i:::::i u::::u u::::u i:::::i
w:::::w w:::::::w w:::::w g:::::::::::::::::g i::::i u::::u u::::u i::::i
w:::::w w:::::::::w w:::::w g::::::ggggg::::::gg i::::i u::::u u::::u i::::i
w:::::w w:::::w:::::w w:::::w g:::::g g:::::g i::::i u::::u u::::u i::::i
w:::::w w:::::w w:::::w w:::::w g:::::g g:::::g i::::i u::::u u::::u i::::i
w:::::w:::::w w:::::w:::::w g:::::g g:::::g i::::i u::::u u::::u i::::i
w:::::::::w w:::::::::w g::::::g g:::::g i::::i u:::::uuuu:::::u i::::i
w:::::::w w:::::::w g:::::::ggggg:::::g i::::::i u:::::::::::::::uu i::::::i
w:::::w w:::::w g::::::::::::::::g i::::::i u:::::::::::::::u i::::::i
w:::w w:::w gg::::::::::::::g i::::::i uu::::::::uu:::u i::::::i
www www gggggggg::::::g iiiiiiii uuuuuuuu uuuu iiiiiiii
g:::::g
gggggg g:::::g
g:::::gg gg:::::g
g::::::ggg:::::::g
gg:::::::::::::g
ggg::::::ggg
gggggg
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.