Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                    
dddddddd
d::::::d
d::::::d
d::::::d
d:::::d
uuuuuu uuuuuu mmmmmmm mmmmmmm ddddddddd:::::d xxxxxxx xxxxxxx ssssssssss
u::::u u::::u mm:::::::m m:::::::mm dd::::::::::::::d x:::::x x:::::x ss::::::::::s
u::::u u::::u m::::::::::mm::::::::::m d::::::::::::::::d x:::::x x:::::x ss:::::::::::::s
u::::u u::::u m::::::::::::::::::::::m d:::::::ddddd:::::d x:::::xx:::::x s::::::ssss:::::s
u::::u u::::u m:::::mmm::::::mmm:::::m d::::::d d:::::d x::::::::::x s:::::s ssssss
u::::u u::::u m::::m m::::m m::::m d:::::d d:::::d x::::::::x s::::::s
u::::u u::::u m::::m m::::m m::::m d:::::d d:::::d x::::::::x s::::::s
u:::::uuuu:::::u m::::m m::::m m::::m d:::::d d:::::d x::::::::::x ssssss s:::::s
u:::::::::::::::uu m::::m m::::m m::::m d::::::ddddd::::::dd x:::::xx:::::x s:::::ssss::::::s
u:::::::::::::::u m::::m m::::m m::::m d:::::::::::::::::d x:::::x x:::::x s::::::::::::::s
uu::::::::uu:::u m::::m m::::m m::::m d:::::::::ddd::::d x:::::x x:::::x s:::::::::::ss
uuuuuuuu uuuu mmmmmm mmmmmm mmmmmm ddddddddd ddddd xxxxxxx xxxxxxx sssssssssss


Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.