Rezygnacja z Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                 
dddddddd
kkkkkkkk jjjj d::::::d
k::::::k j::::j d::::::d
k::::::k jjjj d::::::d
k::::::k d:::::d
nnnn nnnnnnnn k:::::k kkkkkkk aaaaaaaaaaaaa jjjjjjj ddddddddd:::::d
n:::nn::::::::nn k:::::k k:::::k a::::::::::::a j:::::j dd::::::::::::::d
n::::::::::::::nn k:::::k k:::::k aaaaaaaaa:::::a j::::j d::::::::::::::::d
nn:::::::::::::::n k:::::k k:::::k a::::a j::::j d:::::::ddddd:::::d
n:::::nnnn:::::n k::::::k:::::k aaaaaaa:::::a j::::j d::::::d d:::::d
n::::n n::::n k:::::::::::k aa::::::::::::a j::::j d:::::d d:::::d
n::::n n::::n k:::::::::::k a::::aaaa::::::a j::::j d:::::d d:::::d
n::::n n::::n k::::::k:::::k a::::a a:::::a j::::j d:::::d d:::::d
n::::n n::::n k::::::k k:::::k a::::a a:::::a j::::j d::::::ddddd::::::dd
n::::n n::::n k::::::k k:::::k a:::::aaaa::::::a j::::j d:::::::::::::::::d
n::::n n::::n k::::::k k:::::k a::::::::::aa:::a j::::j d:::::::::ddd::::d
nnnnnn nnnnnn kkkkkkkk kkkkkkk aaaaaaaaaa aaaa j::::j ddddddddd ddddd
j::::j
jjjj j::::j
j::::jj j:::::j
j::::::jjj::::::j
jj::::::::::::j
jjj::::::jjj
jjjjjj
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.