Rezygnacja z Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                       
bbbbbbbb
hhhhhhh b::::::b
h:::::h b::::::b
h:::::h b::::::b
h:::::h b:::::b
h::::h hhhhh eeeeeeeeeeee ggggggggg ggggg mmmmmmm mmmmmmm b:::::bbbbbbbbb
h::::hh:::::hhh ee::::::::::::ee g:::::::::ggg::::g mm:::::::m m:::::::mm b::::::::::::::bb
h::::::::::::::hh e::::::eeeee:::::ee g:::::::::::::::::g m::::::::::mm::::::::::m b::::::::::::::::b
h:::::::hhh::::::h e::::::e e:::::e g::::::ggggg::::::gg m::::::::::::::::::::::m b:::::bbbbb:::::::b
h::::::h h::::::h e:::::::eeeee::::::e g:::::g g:::::g m:::::mmm::::::mmm:::::m b:::::b b::::::b
h:::::h h:::::h e:::::::::::::::::e g:::::g g:::::g m::::m m::::m m::::m b:::::b b:::::b
h:::::h h:::::h e::::::eeeeeeeeeee g:::::g g:::::g m::::m m::::m m::::m b:::::b b:::::b
h:::::h h:::::h e:::::::e g::::::g g:::::g m::::m m::::m m::::m b:::::b b:::::b
h:::::h h:::::h e::::::::e g:::::::ggggg:::::g m::::m m::::m m::::m b:::::bbbbbb::::::b
h:::::h h:::::h e::::::::eeeeeeee g::::::::::::::::g m::::m m::::m m::::m b::::::::::::::::b
h:::::h h:::::h ee:::::::::::::e gg::::::::::::::g m::::m m::::m m::::m b:::::::::::::::b
hhhhhhh hhhhhhh eeeeeeeeeeeeee gggggggg::::::g mmmmmm mmmmmm mmmmmm bbbbbbbbbbbbbbbb
g:::::g
gggggg g:::::g
g:::::gg gg:::::g
g::::::ggg:::::::g
gg:::::::::::::g
ggg::::::ggg
gggggg
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.