Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                             

iiii
i::::i
iiii

aaaaaaaaaaaaa iiiiiii xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uuuuuu uuuuuu
a::::::::::::a i:::::i x:::::x x:::::x x:::::x x:::::x u::::u u::::u
aaaaaaaaa:::::a i::::i x:::::x x:::::x x:::::x x:::::x u::::u u::::u
a::::a i::::i x:::::xx:::::x x:::::xx:::::x u::::u u::::u
aaaaaaa:::::a i::::i x::::::::::x x::::::::::x u::::u u::::u
aa::::::::::::a i::::i x::::::::x x::::::::x u::::u u::::u
a::::aaaa::::::a i::::i x::::::::x x::::::::x u::::u u::::u
a::::a a:::::a i::::i x::::::::::x x::::::::::x u:::::uuuu:::::u
a::::a a:::::a i::::::i x:::::xx:::::x x:::::xx:::::x u:::::::::::::::uu
a:::::aaaa::::::a i::::::i x:::::x x:::::x x:::::x x:::::x u:::::::::::::::u
a::::::::::aa:::a i::::::i x:::::x x:::::x x:::::x x:::::x uu::::::::uu:::u
aaaaaaaaaa aaaa iiiiiiii xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uuuuuuuu uuuu


Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.