Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                             

jjjj
j::::j
jjjj

uuuuuu uuuuuu jjjjjjj cccccccccccccccc ppppp ppppppppp wwwwwww wwwww wwwwwww
u::::u u::::u j:::::j cc:::::::::::::::c p::::ppp:::::::::p w:::::w w:::::w w:::::w
u::::u u::::u j::::j c:::::::::::::::::c p:::::::::::::::::p w:::::w w:::::::w w:::::w
u::::u u::::u j::::j c:::::::cccccc:::::c pp::::::ppppp::::::p w:::::w w:::::::::w w:::::w
u::::u u::::u j::::j c::::::c ccccccc p:::::p p:::::p w:::::w w:::::w:::::w w:::::w
u::::u u::::u j::::j c:::::c p:::::p p:::::p w:::::w w:::::w w:::::w w:::::w
u::::u u::::u j::::j c:::::c p:::::p p:::::p w:::::w:::::w w:::::w:::::w
u:::::uuuu:::::u j::::j c::::::c ccccccc p:::::p p::::::p w:::::::::w w:::::::::w
u:::::::::::::::uu j::::j c:::::::cccccc:::::c p:::::ppppp:::::::p w:::::::w w:::::::w
u:::::::::::::::u j::::j c:::::::::::::::::c p::::::::::::::::p w:::::w w:::::w
uu::::::::uu:::u j::::j cc:::::::::::::::c p::::::::::::::pp w:::w w:::w
uuuuuuuu uuuu j::::j cccccccccccccccc p::::::pppppppp www www
j::::j p:::::p
jjjj j::::j p:::::p
j::::jj j:::::j p:::::::p
j::::::jjj::::::j p:::::::p
jj::::::::::::j p:::::::p
jjj::::::jjj ppppppppp
jjjjjj
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.