Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                         

tttt tttt hhhhhhh
ttt:::t ttt:::t h:::::h
t:::::t t:::::t h:::::h
t:::::t t:::::t h:::::h
ttttttt:::::ttttttt yyyyyyy yyyyyyy zzzzzzzzzzzzzzzzz ttttttt:::::ttttttt h::::h hhhhh
t:::::::::::::::::t y:::::y y:::::y z:::::::::::::::z t:::::::::::::::::t h::::hh:::::hhh
t:::::::::::::::::t y:::::y y:::::y z::::::::::::::z t:::::::::::::::::t h::::::::::::::hh
tttttt:::::::tttttt y:::::y y:::::y zzzzzzzz::::::z tttttt:::::::tttttt h:::::::hhh::::::h
t:::::t y:::::y y:::::y z::::::z t:::::t h::::::h h::::::h
t:::::t y:::::y y:::::y z::::::z t:::::t h:::::h h:::::h
t:::::t y:::::y:::::y z::::::z t:::::t h:::::h h:::::h
t:::::t tttttt y:::::::::y z::::::z t:::::t tttttt h:::::h h:::::h
t::::::tttt:::::t y:::::::y z::::::zzzzzzzz t::::::tttt:::::t h:::::h h:::::h
tt::::::::::::::t y:::::y z::::::::::::::z tt::::::::::::::t h:::::h h:::::h
tt:::::::::::tt y:::::y z:::::::::::::::z tt:::::::::::tt h:::::h h:::::h
ttttttttttt y:::::y zzzzzzzzzzzzzzzzz ttttttttttt hhhhhhh hhhhhhh
y:::::y
y:::::y
y:::::y
y:::::y
yyyyyyy

Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.