Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                   
dddddddd bbbbbbbb
d::::::d b::::::b
d::::::d b::::::b
d::::::d b::::::b
d:::::d b:::::b
xxxxxxx xxxxxxx ddddddddd:::::d b:::::bbbbbbbbb ggggggggg ggggg ssssssssss
x:::::x x:::::x dd::::::::::::::d b::::::::::::::bb g:::::::::ggg::::g ss::::::::::s
x:::::x x:::::x d::::::::::::::::d b::::::::::::::::b g:::::::::::::::::g ss:::::::::::::s
x:::::xx:::::x d:::::::ddddd:::::d b:::::bbbbb:::::::b g::::::ggggg::::::gg s::::::ssss:::::s
x::::::::::x d::::::d d:::::d b:::::b b::::::b g:::::g g:::::g s:::::s ssssss
x::::::::x d:::::d d:::::d b:::::b b:::::b g:::::g g:::::g s::::::s
x::::::::x d:::::d d:::::d b:::::b b:::::b g:::::g g:::::g s::::::s
x::::::::::x d:::::d d:::::d b:::::b b:::::b g::::::g g:::::g ssssss s:::::s
x:::::xx:::::x d::::::ddddd::::::dd b:::::bbbbbb::::::b g:::::::ggggg:::::g s:::::ssss::::::s
x:::::x x:::::x d:::::::::::::::::d b::::::::::::::::b g::::::::::::::::g s::::::::::::::s
x:::::x x:::::x d:::::::::ddd::::d b:::::::::::::::b gg::::::::::::::g s:::::::::::ss
xxxxxxx xxxxxxx ddddddddd ddddd bbbbbbbbbbbbbbbb gggggggg::::::g sssssssssss
g:::::g
gggggg g:::::g
g:::::gg gg:::::g
g::::::ggg:::::::g
gg:::::::::::::g
ggg::::::ggg
gggggg
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.